פיקוח על הבניה

בסיום שלב המכרז ולאחר נקבע קבלן זוכה לביצוע הפרויקט, עובר הפרויקט לסטטוס ביצוע. במהלך שלב זה המשרד מבצע עבודת פיקוח בשטח, פגישות על בסיס שבועי בשטח עם הקבלן והיועצים, ליווי ביצוע תשתיות מערכות ועבודות בינוי, מעקב ופיקוח צמוד על לוחות זמנים, מעקב על בדיקות מכון התקנים ותקינות החומרים המסופקים לשטח, הכנת הזמנות לקבלני משנה מטעם המזמין, התחשבנות עם קבלני המשנה והכנת אישורים לתשלום של המזמין לחשבון השוטף של הקבלן.