ניהול תיאום ותכנון בפרויקט

שלב ניהול תכנון הינו השלב הראשון בפרויקט.
בשלב זה אנו מלווים  את המזמין בשיתוף היועצים הרלוונטיים לפרויקט עד לתיאום וסנכרון של כל התוכניות לקראת העברת הפרויקט לשלב המכרז.

העבודה בשלב זה כוללת: השתתפות בפגישות תיאום עם היועצים, הכנת לו"ז לפרויקט כולל שלב סגירת תכנון מפורט ותכנית סופר פוזיציה בין מערכות, בדיקת ואישור תכניות אדריכלות והתאמתן למערכות, איסוף וריכוז הנחיות לתכנון מערכות, בדיקת התאמת תכנון לדרישות מכבי אש, יועץ בטיחות, הג"א יועצים וכו'.

הכנת אומדן לפרויקט כולל מערכות מתח נמוך, יועצים ושונות, הכנת מסמכי המכרז כולל בקרה על המפרטים