רישוי עסקים

משרדנו מלווה בעלי עסקים קטנים המבקשים להוציא רישיון העסק. במסגרת הבקשה אנו בודקים את האפשרות להגשת תכניות לעסק בהתאם לשטח הקיים, בדיקת מצב קיים אל מול היתרי בניה קיימים, התאמת היתר בניה למצב הקיים,

הכנת תכניות לעסק לפי מצב קיים, הגשת התכניות וטיפול מול מחלקת עסקים ברשות המקומית.