עריכת מכרזים

בסיום שלב ניהול התכנון הפרויקט מוקפא לצורך פניה לקבלת הצעות מחיר לקבלנים לשם ביצוע העבודה בפועל. לשם כך אחראי המשרד על איסוף החומר מהמתכננים, עריכת החומר וכן עריכת מפרטים טכניים.

כאשר החומר מוכן ונקבע תאריך למכרז, אנו לוקחים חלק בסיור קבלנים שמטרתו הצגת הפרויקט בשטח וקבלת הנחיות נדרשות לטובת הביצוע.

לאחר שהקבלנים הגישו את הצעות המחיר לוועדה הרלוונטית, מועברות ההצעות על ידי המזמין למשרד לשם עיבוד המידע, קליטת הצעות מחיר, ניתוח והשוואת מחירים. בסיום שלב זה נבחר קבלן מבצע.