בניה פרטית והתרי בניה

משרדנו נותן שירות ללקוחות פרטיים בעת רכישת דירה, בית צמוד קרקע, שטח וכו'. אנו נותנים שירות בתחום הגשות להיתרי בניה חדשה, הרחבת בנייה למבנה קיים, בקשה לביצוע שינויים בבנייה הקיימת.

השירות כולל בדיקת אפשרות בנייה לפי הרישום בתב"ע, הכנת תכניות אדריכלות, קשר מול הרשות המקומית להגשת היתרי בניה בעקבות תיקון 101 לחוק הבניה, הוצאת תכניות עבודה ובנייה לקבלן, ביצוע בדיקות ברזל לפני יציקות.